น้ำปนเปื้อน

บาป ก็เหมือนหยดหมึกในแก้วน้ำ ที่ไม่ว่าเราจะเติมน้ำลงไปเท่าไร หยดหมึกนั้นก็ยังคงอยู่ เพียงแต่เจือจางไปก็เท่านั้น

ก็เหมือนกับบาปที่ทำลงไปแล้วก็ติดตัว ไม่ว่าจะทำกรรมดีชดเชยมากเท่าไร กรรมชั่วที่ทำไว้เพียงครั้งเดียวก็จะติดตัวไปตลอดชีวิต

แต่เมื่อเราทำบาปไปแล้ว ก็ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดี เป็นคนชั่ว เพียงแต่เราต้องตระหนักรู้ไว้ว่าบาปได้เกิดขึ้นแล้ว และระวังตัวอย่าไปทำบาปนั้นซ้ำสอง รักษาตัวให้เป็นคนดีไปตลอดรอดฝั่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s