Birthday Wishes

เทคโนโลยีอาจจะทำให้การ์ดวันเกิดกลายเป็นโพสต์บนเฟซบุค หรือการกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากลายเป็นการคุยผ่านเฟซไทม์…แต่เทคโนโลยีก็ทำให้เรารู้ว่า มีคนอีกหลายร้อยคนที่ยินดีสละเวลาหนึ่งนาทีของวันนั้น เวลาที่ทุกคนมีเท่ากันและไม่อาจจะเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้ได้ มาพิมพ์ข้อความสั้นๆว่าสุขสันต์วันเกิดกับคนคนหนึ่ง…แค่นี้ก็ทำให้เจ้าของวันเกิดรับรู้ได้ว่า ความอบอุ่นจากลายมือเขียนหรือตัวหนังสือดิจิตอลนั้น ไม่ได้ต่างกันเลย