เราอยากได้สังคมที่ดี เราก็ต้องเริ่มทำด้วยมือของเราเอง ไม่ใช่มัวแต่รอรัฐบาล หรือเรียกร้องจากคนโน้นคนนี้

— กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล, ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทโตชิบา (ประเทศไทย)

Advertisements